Deltagare


Deltagare Lunchen 24 november 2006

Fredrik Jerlov // Jerlov
Johan Belin // Hundra
Robert Axnér // Happy F&B
Magnus Valentin // Valentin&Byhr
Joakim Hökegård // Shout
Bengt Ahlbom // SCP
Gustaf Rydelius // Miami
Rosita Johnson // ANR
Ann Spennare Bengtsson // F&B
Olle Victorin // F&B
Hans Rosenhoff // Stendahls


Deltagare Workshop 25 Januari 2007

Magnus Tengby // Valentin &Byhr
Magnus Valentin // Valentin & Byhr
Johan Brink // Hundra
Claes Johansson // Hundra
Fredrik Jerlov // Jerlov
Gustaf Rydelius // Miami
Fredrik Olsson // Miami
Hans Rosenhoff // Stendahls
Joakim Hökegård // Shout
Tomas Ottosson // Shout
Ann Spennare // F&B
Karin Jacobsson // F&B
Bengt Ahlbom // SCP
Fredrik Ståhl // SCP


Byråer som presenterade på seminariet den 31 maj 2007

ANR
JERLOV
SCP
SHOUT
F&B
STENDAHLS
MIAMI
GOSS
HAPPY F&B


Arbetsgrupp

Magnus Mörck // CFK
Magdalena Petersson // CFK
Ulla Eriksson-Zetterquist //CFK
AnnKi Bryhn Jansson // Insikt och Analys
Sven-Olof Bodenfors // F&B Case
Matilda Lindvall // ADA
Mia Leterius // ADA (till September 2007)